зелен сертификат

Медийни сметки без кръчмар водят към ресторант „Парламента“

„А Той отговори и рече: всяко садиво, което Моят Отец Небесен не е насадил, ще се изкорени; оставете ги: те са слепи водачи на слепци; ако пък слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата.“ Матей, 15:13  – 14…