върбови клонки

Как да отразим празника Вход Господен в Йерусалим?

На прага сме на едни от най-светлите и най-тържествени празници в православния календар. Стотици хора в България и по света ще посетят православните храмове, ще се помолят, ще запалят свещичка, а някои от тях дори ще се и причастят с…