украйна

Медиите между Сцила и Харибда на пропагандата

Военновременната роля на медиите е коренно различна в сравнение с мирновременната. Ако в нормална ситуация от тях се очаква да информират (по възможност, обективно и коректно), то стигне ли се до военни действия, целта драстично се променя. Когато армията на…