творчество

Азбуката, езикът, ордените и мисленето

Най-високият орден на Царство България е орденът „Свв. равноапостоли Кирил и Методий“. Моля да не се бърка с орден „Кирил Методий“, учреден в НРБ през 1950, в разгара на сталинизма, и раздаван наляво и надясно, на кьораво и на сакато. Орденът…