релативизъм

Под индоктринацията на атеизма

„Рече безумец в сърцето си: „няма Бог“.(Пс. 52:1) За някого може да прозвучи странно, но тази седмица за водещо събитие избираме новината, че на 25 юли 2022 г. в Министерството на образованието и науката се състоя връчването на официалните заповеди,…

Войната като липса на страх от Бога (война, медии, мироглед)

Предлагаме ви доклада на Иван Стамболов пред международната онлайн конференция „Църквата и войната“, с което приключваме цикъла, посветен на християнската гледна точка към войната. („Ах, тези медии!“) Всеки човек, замесен във война, независимо от коя стана и на какво ниво,…