патологии

Медийният хомункулус

(невро-психиатрични размисли) Ако Дж. Лок или Монтескьо бяха мои съвременници и им бях казал, че освен Трите Власти съществува една друга, чудовищно мощна власт, която многократно ги надхвърля, но тя не е Кралската власт, която през 18 век са искали…