моряци

„Царевна” на вълните на руската пропаганда

Ситуацията с българските моряци от блокирания в пристанището на Мариупол кораб „Царевна”, отвъд чисто човешкото й измерение, е учебникарски пример за това как медиите  – обикновено без да го осъзнават – се превръщат в транзистори на пропаганда. А с последното…