Митрофанова

Големият праз Митрофанова

Излишна шумотевица в медиите, един колкото остър, толкова и ненужен дебат по предизвестен въпрос беше медийното събитие на изтеклата седмица. Да поканим ли Митрофанова при откриването на поредния парламент или да не я поканим на това рядко събитие? По време…

Бедний ми сънароднико, защо ли не умря при Гредетин…

Настъпили са дни, в които да се упражнява човекът на ума в естетско словоблудство с разглезени текстове, наслаждаващи се от самите себе си, изглежда някак си срамно. Писменото слово, разбира се, е защитено по условие, но важната и лесно достъпна…