масмедия

Днес всеки гражданин с телефон е репортер

Д-р Иван Иванов е роден във Велико Търново. Завършил е магистратура по социална и клинична психология в СУ „Св. Климент Охридски” и е доктор по политически науки от Нов български университет. Преподава в катедра Психология във ВТУ „Св. св. Кирил…