Ку-ку

Сами си го правим. Защо?

Образът на българския владетел претърпява радикална подмяна след Освобождението през 1878-а година. Ако дотогава българите да са намирали като свой водач едноличен владетел, то в новата ни история е трябвало винаги да избираме неговия образ. Неминуемо изграждането на образа минава…