Ковид

Краят на един пандемониум

„В туй време вестоносците крилати по повеля на своя главатар със страшен церемониал и с тръбен зов над множеството гръмко разгласиха тържествен изборен съвет, определен да стане в самия Пандемониум, престолнината нова на Сатаната с неговите перове…“ Джон Милтън, из…