консуматорски вкус

Интрига, на която медиите не обърнаха внимание

Музеите, галериите и библиотеките протестират. Протестът им е тих, такава е природата им – тиха. Разпространяват позиции на директори, слагат табели „ПРОТЕСТ“ на входа, обозначават се в социалните мрежи, въобще спокойно и с приведена глава съобщават на управляващите, че не…