комунисти

„Искаме светлина”

Съботният ден ни изненада неприятно. Чехия, която през далечната 1968г. (още като Чехословакия) даде пример на всички източноевропейски страни, попаднали под съветския ботуш, явно е завладяна от комунисти. Чехия, която преди 54 даде надеждата на всички поробени от съветския режим…

Горко вам, лицемери

“Но оптимизмът на епохата ни винаги е бил фалшив и обезкуражаващ, защото се е опитвал да докаже, че светът ни е по мярка. Християнският оптимизъм се гради върху факта, че светът не ни е по мярка.”Честертън, “Ортодоксия” “Който поучава кощунника,…