интертекстуалност

По следите на изгубената оригиналност

Интертекстуалността представлява оформянето на текст, повлияно от друг вече съществуващ текст[1] Може дори да стигнем по-далеч в постмодернистичното твърдение, като заявим, че напълно уникални текстове не съществуват и всеки нов обект всъщност цитира или поне е вдъхновен от предишен такъв.…