инцидент

Отразяване на катастрофи (наръчник за начинаещи журналисти)

Дали съм нравствен изрод, „духовен кастрат“, дали съм „бял гущер“ като в онази повест на Павел Вежинов от 1977, която разказва за човек, напълно лишен от чувства и морал, човек с „инвалидизирана душевност – програмирана и кибернетизирана“, както се отзова…