християнският мироглед

Войната като липса на страх от Бога (война, медии, мироглед)

Предлагаме ви доклада на Иван Стамболов пред международната онлайн конференция „Църквата и войната“, с което приключваме цикъла, посветен на християнската гледна точка към войната. („Ах, тези медии!“) Всеки човек, замесен във война, независимо от коя стана и на какво ниво,…