диван

Бедний ми сънароднико, защо ли не умря при Гредетин…

Настъпили са дни, в които да се упражнява човекът на ума в естетско словоблудство с разглезени текстове, наслаждаващи се от самите себе си, изглежда някак си срамно. Писменото слово, разбира се, е защитено по условие, но важната и лесно достъпна…