александър дугин

Кой уби Даря Дугина?

Никой родител не заслужава да е свидетел на гибелта на детето си. Дори и когато този родител издига смъртта в култ. Няма по-горчива съдба и наказание за безбожните идеи на Александър Дугин от вида на обезумелия баща, държащ се за…