Default image

Тома Петров

Тома Петров е автор на текстове с научно-популярна насоченост, преводач и християнски апологет. Вижда познаването на философията и историята като единствен начин за пълноценно разбиране на случващото се около нас. Интересува се също от геополитика и международни отношения. По образование е икономист, като какъвто и работи.

Така било в Европа, казват

Далеч съм от идеята да обвинявам за настоящето положение – в което обществото у нас живее в собствен свят, който е като откъснат от случващото се в останалата част на планетата – средностатистическия българин. За тази нова информационна “Желязна завеса”…

Експертизата – тоталитарна диагноза

Счита се, че демократичното общество превъзхожда всички останали поради възможността, дадена безусловно на членовете му – “гражданите” – да обсъждат свободно случващото се във, сред и около тях. “Не съм съгласен с това, което казваш, но докато съм жив ще…