Default image

Марио Коев

Марио Коев е учил в Богословския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. Публикува стихове, разкази и статии в различни печатни и интернет издания. Автор е на книгите „Quasi” (2002) и „Компанията на паяците” (2007).

Горко вам, лицемери

“Но оптимизмът на епохата ни винаги е бил фалшив и обезкуражаващ, защото се е опитвал да докаже, че светът ни е по мярка. Християнският оптимизъм се гради върху факта, че светът не ни е по мярка.”Честертън, “Ортодоксия” “Който поучава кощунника,…