Default image

admin

Проведе се първо обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Поточен рак

На 16.11.2021 г. в гр. София, „Гранд Хотел Милениум София“, зала „Айнщайн“, от 10.00 ч., се проведе обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на Поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019 – 2028 г.“, в…

Проведе се първо обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд

На 11.11.2021 г. в гр. София, „Гранд Хотел Милениум София“, зала „Айнщайн“, от 10.00 ч., се проведе обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028…

Проведе се първо обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на балканската дива коза

На 10.11.2021 г. в гр. София, „Гранд Хотел Милениум София“, зала „Айнщайн“, от 10.00 ч., се проведе обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019…