Default image

admin

Проведе се четвърто обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на балканската дива коза

На 03.12.2021 г. в гр. Габрово, в хотел „Мак“, конферентна зала „Мак-1“, от 10.00 ч., се проведе обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019…

Проведе се четвърто обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Поточен рак

На 02.12.2021 г. в гр. Габрово, в хотел „Мак“, зала „Мак-1“, от 10.00 ч., се проведе четвърто  обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на Поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019 – 2028 г.“, в…

Проведе се пето обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд

На 30.11.2021 г. в гр. Пловдив, в Парк хотел „Санкт Петербург“, конферентна зала „Пълдин“, от 10.00 ч., се проведе обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019…

Проведе се четвърто обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд

На 29.11.2021 г. в гр. Маджарово, в НЧ „Н. Й. Вапцаров“, от 10.00 ч., се проведе обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.“,…

Проведе се трето обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Поточен рак

На 25.11.2021 г. в гр. Пловдив, в Парк хотел „Санкт Петербург“, конферентна зала „Пълдин“, от 10.00 ч., се проведе второ  обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на Поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019 –…

Проведе се трето обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на балканската дива коза

На 24.11.2021 г. в гр. Пловдив, в Парк хотел „Санкт Петербург“, конферентна зала „Пълдин“, от 10.00 ч., се проведе обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за…

Проведе се трето обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд

На 23.11.2021 г. в гр. Котел, в НЧ „Съгласие – Напредък 1870”, Голяма зала – централен киносалон, от 10.00 ч., се проведе обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758)…

Проведе се второ обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Поточен рак

На 19.11.2021 г. в гр. Разлог, Катарино СПА Хотел, зала „Катарино“, от 10.00 ч., се проведе второ  обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на Поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019 – 2028 г.“, в…

Проведе се второ обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на балканската дива коза

На 18.11.2021 г. в гр. Разлог, Катарино СПА Хотел, зала „Катарино“, от 10.00 ч., се проведе обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 –…

Проведе се второ обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд

На 17.11.2021 г. в гр. Благоевград, в сградата на община Благоевград, зала 22 „Септември“, от 10.00 ч., се проведе обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019…