В СЕМ не сме спяща синекура

Соня Момчилова е с дългогодишен опит в публичната комуникация, реализиран в медиите, в институционалния и в корпоративния PR. Тя е била продуцент на различни предавания в българския телевизионен ефир, сред които и на сутрешния блок на бТВ „Тази сутрин”. През 2021-ва година става член на СЕМ, а от следващата е председател на медийния регулатор.

Имало ли е преди в историята на регулаторния орган случай, когато да не успее да избере директор на БНТ?

За съжаление не е имало. Принципът, на който са се осланяли колегите преди настоящия състав на СЕМ, е бил – избираме според предлагането. Принципът на избор на по-малкото зло или недостатъчното добро, нека кажем. Аз тази житейска максима не я разбирам и не я прилагам нито в професионален, нито в личен план. Слава Богу, след допълнение в ЗРТ от 2016 година, има възможност процедурата за избор на генерален директор на обществена медия да не произведе избор ако след трикратно гласуване във финалната фаза от надпреварата между кандидатите няма предпочетен с три гласа кандидат и да се започне нова процедура.

В този смисъл аз не виждам нищо драматично и още по-малко нездраво в поведението, което демонстрирахме вчера. Обратно – СЕМ показа ясно, че няма да обслужи олигархични или политически интереси, че се ръководи от принципа „БНТ заслужва адекватно, компетентно и модерно управление в името на зрителите и възстановяването на нормалността в медийната среда“.

Възможността, която законът дава да не се произвежда избор на всяка позволява да се преустанови практиката на пазарлъци и договорки за която мнозина знаят и говорят от години.

Компромисният избор не олицетворява единството и сплотеността на СЕМ, да ме прощават разни фрустрирани, бивши съветници, които от вчера се вайкат, как пострадала репутацията на регулатора. Ако една кола лети към пропастта, а всеобщото мнение, което не беше оборено от никого не само в дните на изслушването на кандидатите, ами и от години в дискусии на тема Медийно здраве е че тъкмо натам вървят нещата с плурализма и професионализма на електронните медии, то трябва да се дръпне ръчната спирачка и да се направи завой.

Крайно належащо е да се озърнем и да проумеем, че сме закъснели безнадеждно почти с демонстрацията на нов подход на смелост, безкомпромисност и независимост в действията на СЕМ на първо място, така щото да дадем кураж на медиите да последват примера. Да дадем време на истински независимите телевизионери да повярват, че могат да бъдат избрани за директор на БНТ и да се явят на конкурса само с идеите си, без политически обещания и договорки на тъмно.

Ще се съгласите, вярвам, че по-сиви, изплашени и безлични медиите не са били, поне аз не ги помня в такова състояние а съм в кухнята повече от трийсет години, нужни са нови ролеви модели, може би затова подкрепих на второ и трето гласуване кандидатурата на Сашо Диков, с цялото му остро реваншистко поведение, което демонстрира и по време на изслушването, той ми се струва по-адекватния реформатор от някои други радикали, поне по-самопожертвователен.

Откъде дойде трудността този път?

Ситуацията на Буриданово магаре в която се озовахме се дължи на първи поглед на компетентните и интересни концепции, но при вглеждане на невзимането под внимание на особеностите на Старата дама, на БНТ, която без съмнение боледува, но има своя шанс и своето очарование и възможности, тъкмо като алтернатива на търговските медии, това от една страна. От друга, прекаленият престой в търбуха на спящият великан, както един от кандидатите нарече БНТ, приспива, не те прави нов, възмъжал пророк Иона, който ще спаси хората на Ниневия. И като нагазих в библейските метафори, това, което лично на мен не ми достигна, бяха размислите и решенията по отношение обществената мисия на телевизията майка и пътищата за отстояването и.

Чухме революционни, корпоративни и мениджърски концепции, чухме намерения за пълна промяна със скалпел и по-сериозни сечива, и инструментариум, но аз не възприемам идеята Старата къща да се управлява, като държавна компания, както предложи един от безспорно опитните телевизионери, който прави чест на конкурса

Как преценявате концепциите на кандидатите? Има ли сред тях такива, които се открояват със своя професионализъм и смели иновативни идеи?

Всяка концепция съдържаше чудесни идеи, издавеше професионален анализ и познаване на проблемите, както на институцията, така и на заетите в производството на програмата, и реализацията ѝ.

Казах вече, че не съм привърженик на извеждането на Спящият великан от унеса или упойката с шамари, защото последствията от подобна реанимация, когато се отнася за толкова разраснал се организъм биха могли да са катаклизми, с непосилни за иноватора последици.

Харесах всички концепции, но БНТ има една особеност и повеля и тя е обществената мисия, за която вече споменах. Думата „мисия“ предполага мисионер, за да бъде осъществена, каквото е предназначението ѝ. Мисионерът – управленец си представям човек, неконформист, човек опитен и мъдър, ако щете, който да зарази бенетейци с идеята и увереността за вълнуващо плаване. Не безбурно, но достойно! Както се казваше в онази мъдрост: ако искаш да построиш кораб не учи хората как да дялат дъски а им разкажи за плаването. Като изобщо не подценявам необходимостта от преживени бури в медийния океан, преди това и от капитанска квалификация.

Иначе за да прекратим излишната художественост и да се опрем на административно-правните норми, всички длъжностни характеристики и правомощия, както и взаимодействието на директорът със СЕМ са описани в ЗРТ, съветвам бъдещите кандидати да четат закона

Доколко директорът на БНТ е политическа фигура и доколко професионалист?

Политическа фигура е дотолкова, доколкото трябва да поддържа жив диалог с политическите формации и да отстоява правото на обективна информация при всички обстоятелства и партийни групирания и прегрупирания. Това е политика, нали? От друга страна, както пише и в ЗРТ, личността на оглавяващият обществената телевизия трябва да е съвършено политически независима и обществено благонадеждна.

Има ли СЕМ утвърдени критерии за оценка на това?

Критериите са разписани в процедурата по избор и са известни : управленска, организационна и професионална компетентност. За съжаление няма удостоверение за психо-емоционално здраве, както и не се предвижда преминаване през детектор на лъжата, шегувам се, но и не съвсем.

По какъв начин СЕМ е проекция на съотношението на политическите сили в институциите?

Проекция е дотолкова, доколкото членовете на регулатора се избират от парламента и президента, съответно три на две квоти. След това се предполага да заживеят на принципа „звездното небе над мен и моралният закон във мен“, друг е въпросът дали това се случва. Моите тъжни равносметки от последните дни ме изпълват със съчувствие към Кант и представата му за чистия разум, бих добавила и съвест.

Как бихте отговорили на упрека, че квотният принцип при изборите на членовете на СЕМ обезсмисля презумпцията за независимост на регулатора?

Няма по- обективен критерий. Друг е въпросът кого и защо подкрепят и излъчват политическите формации. Дават ли си изобщо сметка излъчените съветници, че трябва да скъсат пъпната връв със съидейниците си или ще отговарят, подобно на една наша нова колежка, че първо са граждани а след това надзорници на медиите и има опасност да останат пожизнени проводници на интереси.

Колкото до откровено несъстоятелната идея членовете на СЕМ да се излъчват от НПО, в качеството им на независима извадка на обществото, мисля да не подценяваме аудиторията ви и да не губим времето ѝ с глупости.

Кои са фактическите функции на СЕМ извън избора на шефове за обществените медии?

Разписани са, впрочем доста добре и ясно в ЗРТ, който макар и остарял, върши работа и стига да имаш воля и кураж, дава възможност да свършиш доста работа, докато гледаш телевизия и слушаш радио. Нашият мониторингов отдел също е много полезен и компетентен. Въпреки мераците на някои нови членове за намеса и корекции в безпристрастната работа на провеждащите фокусиран мониторинг, алгоритъмът на наблюдение е утвърден, европейски и модерен. Друг е въпросът дали ни устройва или не онова, което непредубеденото око и ухо регистрира.

С други думи, ние сме призвани да следим за плурализма в обществените медии, за недопускане език на омразата,  насаждане на дискриминационни нагласи, защита правото на децата от съдържание, което да уврежда психическото им здраве и правилното им социално формиране, регулираме технологичните изисквания към качеството на техническите параметри, съблюдаваме спазването на лицензионните формати, даваме разрешения за придобиване на честоти – ТВ и радио, заедно с КРС, предполага се, а и доказахме, че наистина бдим за провеждане на регламентирана политическа агитация по време на избори и за нормалното протичане на предизборния процес в медиите и мога още да изреждам, но знаково е, мисля поведените ни от началото на моето председателство, когато направихме заседанията на СЕМ достъпни в интернет, захванахме темата за изобилието на реклама на хазарт, най-накрая финализирахме Кодекс за защита на децата от вредно медийно съдържание, търсим общността на експертите за да разширим аргументирано въздействието върху формати, които си позволявам да нарека интелектуален тероризъм, наричала съм ги и с по-подходящи епитети, но да не нараня нечии чувства отново, ще се въздържа. Все още правомощията ни за намеса в т.нар. нелинейно съдържание са силно ограничени, но това може би не е чак толкова лошо, като се замисля с днешна дата. СЕМ би могъл и е много важен и ефективен орган, но като всяка организация движена от и за хората прилича на тях.  Дано се справим с репутацията си на спящи синекурци, защото не сме!

Какво бихте променили в устройството на регулатора?

О, доста неща, но това е тема по написване на нов закон, от какъвто има огромна необходимост. Надявам се законотворците да ни потърсят за мнение и споделяне на опит.

Какво следва оттук нататък по закон и по процедура?

Определяме дата на следваща процедура и действаме! Още на следващото заседание ще сме готови с датата. И напомням: изборът, тогава, когато не е направен с чиста съвест и разум, е сделка!

Изображение: ТВ 7/8

Вижте и останалите ни интервюта тук.

Последвайте ни във фейсбук:

Сподели:
Default image
admin